Go to content
DASAR PRIVASI
(Dikemaskini Terakhir: 14 OGOS 2022)

Kadet Remaja Sekolah Malaysia ("kami", "kami", atau "kami") mengendalikan laman web krscyber.org.my ("Perkhidmatan").

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Kami tidak akan menggunakan atau berkongsi maklumat anda dengan sesiapa sahaja kecuali seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

Kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti Terma dan Syarat kami, boleh diakses di krscyber.org.my.

Pengumpulan Dan Penggunaan Maklumat

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti termasuk tetapi tidak terhad kepada, nama anda, nombor telefon, alamat pos, maklumat lain ("Maklumat Peribadi").

Cookies

Cookies adalah fail dengan sedikit data, yang mungkin termasuk pengenal pasti unik tanpa nama. Cookies dihantar ke pelayar anda dari laman web dan disimpan pada pemacu keras komputer anda.

Kami menggunakan "cookies" untuk mengumpul maklumat. Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua cookies atau untuk menunjukkan apabila cookies sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Penyedia Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Maklumat Peribadi anda sahaja untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.
Keselamatan

Keselamatan Maklumat Peribadi anda penting bagi kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik yang adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak mengenali sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun ("Kanak-kanak").

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat yang diiktiraf secara peribadi daripada kanak-kanak di bawah 13 tahun. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda sedar bahawa Anak-anak anda telah memberikan kami Maklumat Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami mendapati bahawa Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun telah menyediakan kami Maklumat Peribadi, kami akan memadam maklumat tersebut dari pelayan kami dengan serta-merta.

Perubahan Kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkuatkuasa apabila ia dikemaskinikan pada halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami.
Back to content